Aktuális

Amerikai fogságnapló - toalettpapíron

2010-05-03 11:05:50
Csikós István csobánkai lakos szíves felajánlása folytán kuriózumnak számító háborús relikvia került a Háborús Keresőszolgálat birtokába. Csikós úr régiségkereskedést vezetett a budapesti Katona József utcában, s egy hagyaték feldolgozása során talált rá egy wc-papírra írt lágernaplóra.
Szerzőjét akkor még nem lehetett azonosítani, hiszen a ceruzával írt betűfolyamnak mintegy az egyharmadánál - talán a hatodik méternél - írja le e sajátos naplót vezető fiatal katona a nevét és lakcímét: eszerint Debreczeni Lászlónak hívták és  1945-ben, fogságba eséséig Budapesten, a Bácskai u. 22-ben lakott (sajnos, kerület nincs feltüntetve). A naplóból kiderül, hogy elvált feleségét Idának, akkori kedvesét Zsókának hívták. Debreczeni Németországban, Biebelsheimben volt amerikai hadifogságban 1945 nyarán.
Kolléganőnk, Cserhalmi Edina kitartó íráselemzése jóvoltából a "toalettpapír-napló" honlapunkon teljes terjedelmével nyomtatásban is olvasható. (Kattintson a címre, illetve a teljes szöveg olvasásához lapozzon Történetek c. rovatunkhoz.)Csikós Istvánnal interjút készített testvérműsorunk, az MTV Sírjaik hol domborulnak? stábja.
Várjuk a családtagok, bajtársaik, leszármazottak jelentkezését!

Ismeretlen katona hozzátartozóit keressük

2010-05-08 10:05:50
Özv.Szabó Gyuláné egy ismeretlen katona képét küldte el testvérműsorunk, az MTV Sírjaik hol domborulnak? szerkesztőségébe. (A műsor jelenleg szerdánként látható az m1-en, de. 11-kor a Nappali c. magazin keretében!)

A fotót a levélíró Zámolynál hősi halált halt nagybátyja, Szász József vele együtt elesett bajtársánál találták meg, de a Vöröskereszt sem tudott segíteni családja megkeresésében. Közzé tesszük a képet, hátha valaki felismeri.
(A részletekért kattintson a címre.)

Eredeti vázlatrajzok a korotojaki pokolból

2010-02-21 10:02:02
Rendkívül érdekes naplórészleteket küldött el szerkesztőségünkbe Németh István, aki édesapja hagyatékában bukkant a kis füzetkére. Id.Németh István (1920) a 2.gk.lövész zászlóalj tizedeseként vonult ki a Donhoz és részt vett az 1942.augusztusi korotojaki hídfőcsatákban. Itt sebesült meg augusztus 8-án.

Páratlan értékű leírásából megismerhetjük szakaszának névsorát, s néhány bajtársa halálának körülményeit is leírja. Az egyik legérdekesebb dokumentum az a vázlatrajz, amelyet a helyszínen készített a szemben álló felek helyzetéről.
(Részletekért kattintson a címre.)

Könyv a magyarországi hadifogolytáborokról

2010-02-21 06:02:23
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy hézagpótló történelmi munka látott napvilágot minap az Argumentum Kiadónál.  Bognár Zalán, a Károli Gáspár Ref. Egyetem tanszékvezető tanára a magyarországi szovjet hadifogolytáborról írt átfogó, számos új ismeretet közlő tanulmánykötetet. Címe: Magyarok hadifogságban Magyarországon.
(Borítói Kutatósarok c. rovatunkban olvashatók nagyobb méretben.)

Felavatták a Pákozdi Emlékparkot

2010-04-06 09:04:51
Európai Uniós támogatással április 2-án felavatták a pákozdi Mészeg-hegyen felépített katonai emlékmúzeumot. Az ünnepségről részletes beszámolót közölt a honvedelem.hu című internetes portál. (A tudósítás a címre kattintva olvasható.)

Tizennyolc magyar katona sírja Klenócon

2010-04-01 10:04:33
Rimaszombati kedves olvasónktól, Ádám Attilától kaptunk hírt 18 magyar katona klenóci sírjáról, amelyet az enyészet fenyeget. Csak remélni tudjuk, hogy a nehezen megközelíthető helyen is akad majd áldozatkész kései bajtárs, aki fejet hajt az 1944 őszén elesett hősi halottaink földi maradványai előtt. (Részletek a címre kattintva.)

Az új miniszter újjászervezi a hadisírgondozás egész rendszerét

2010-05-31 12:05:02

A Hősök Napján dr.Hende Csaba honvédelmi miniszter nagyjelentőségű beszédet mondott a budapesti Hősök terén. A köztársasági elnök jelenlétében elhangzott ünnepi szónoklatában egyebek között kijelentette:


"Magunknak tartozunk. Tartozunk az itt maradóknak. Tartozunk azzal is, hogy megismerjük és megőrizzük nagyszüleink, dédszüleink történetét. A férfiét, aki nyom nélkül tűnt el – s az asszonyét, aki alkalmasint évtizedekig hiába várta haza élete párját. Tartozunk azoknak, akik emlékeznek, és emlékezni akarnak elesett családtagjaikra, közös hőseinkre.

Magunknak tartozunk. Az egész nemzet közös emlékezetének. Ezért újjá fogjuk szervezni és építeni a hadisírgondozás egész rendszerét. Méltón őrizzük elesett vitézeink emlékét, mindenki számára hozzáférhetővé fogjuk tenni a róluk fellelhető adatokat, s igyekszünk a nyomára bukkanni elveszett honvédeink történetének."

(Forrás: honvedelem.hu)

Karikaturák karpaszományos honvédekről (Vác, 1935)

2010-01-24 08:01:33
A Donnál 1943 januárjában eltűnt Dr.Mesterházy János karpaszományos honvéd hagyatékából páratlanul érdekes dokumentum került elő: a "Damjanich János" 1. kp.zászlóalj  karpaszományos század  1935-ös évfolyamának névsora és valamennyi katona karikaturája.
 
A kisméretű könyvecske "André" (Salgó Endre) művészi kivitelű rajzait őrzi. A század ebben az összetételben 1935.október 5. és december 20. között vett részt kiképzésen Vácott.
A könyvecske Dr.Mesterházy János karpaszományos honvéd hagyatékából került elő, akiről egy társával fénykép is készült a kiképzés alatt:Dr.Mestereházy 1943 januárjában eltűnt  Novij Oszkol térségében.
További képekért kattintson a címre, a teljes sorozatot Fotók rovatunkban folyamatosan tesszük közzé. 

Sikeres sírkeresés Donyeckben

2010-02-21 05:02:54
Hatvannégy éven át hiába kereste kényszermunkatáborban elhunyt azonos nevű édesapja sírját Dobrovitz József vecsési lakos. Hazatérőktől ugyan tudta, hogy id. Dobrovitz József 1946.  augusztus 2-án vonatbaleset következtében halt meg, az egykori Sztalinóban, de sírjának helyét a túlélők csak körülírni tudták.Miután az elmúlt évtizedekben Dobrovitz úr a magyar hatóságoktól semmilyen érdemi segítséget nem kapott, tavaly az ukrán nagykövetséghez fordult, ahonnan idén február közepén érkezett meg a jó hír.
(Részletekért kattintson a címre.)

Adatvédelmi felhívás!

2010-01-24 09:01:58
Kedves Olvasóink! Mind a hozzánk, mind a partnerünkhöz, az MTV Sírjaik hol domborulnak? c. műsorához írt leveleikben gyakran részletesen feltüntetik elérhetőségeiket. Ez sokat segít a a kapcsolattartásban és a később felbukkant adatok közlésében. Az Önök elérhetőségét tehát honlapunkon is megjelenítjük, de adatvédelmi okból azt kérjük, hogy ha címük, telefonszámuk stb. nyilvánosságát mégsem hagyják jóvá, ezt külön jelezzék! (Esetleg azt, hogy az adatokból melyik tehető közzé a honlapon.) Amennyiben levelükben ez a "tiltás" nem olvasható, a hozzájárulást megadottnak vesszük.
HKSZ

Könyv a kiskunhalasi kerékpáros zászlóaljról

2009-12-22 09:12:16
 A Timp kiadó Timp Militaria - hadtörténelem című sorozatában megjelent Sőregi Zoltán és Végső István Gyorsan, bátran, hűséggel" című, a kiskunhalasi 15. kerékpáros zászlóalj történetét feldolgozó kötete.


 A könyv több mint 210 oldalon át, közel 80 fotóval és térképpel mutatja be az alakulat történetét. 
Budapesti sajtóbemutatója február 18-án volt a Budai Várban, a Litea Könyvesboltban. (Hess András tér 4.)
 

Kedvetlen levél Herényi Károlynak

2010-02-27 02:02:45
A Háborús Keresőszolgálat honlapján eleddig nem volt szokás politikai kijelentéseket kommentálni. Herényi Károly MDF-alelnöknek a kommunizmus áldozatait gyalázó  minapi kijelentése felett azonban nem térhetünk egyszerűen napirendre. A honlapunkon is szereplő sokezer elhurcolt magyar és német polgári személy,  köztük a donyeci szénbányákban öt évet robotolt  édesanyám emlékének is adózva a leghatározottabban követelem, hogy Herényi kérjen nyilvánosan bocsánatot a kommunizmus ártatlan áldozataitól. Megfelelési kényszerében nem várom most el, hogy belássa: minden emberi élet és minden emberi szenvedés egyforma. Ehhez jellemének még sokat kellene fejlődnie. De legalább mint politikus lássa be: nem lehet következmények nélkül emberek érzelmeibe beletaposni.
Dr.Havasi János, HKSZ
(Folytatás a címre kattintva.)

Érden nyugvó magyar hősi halottak hozzátartozóit keressük

2010-02-03 04:02:48
Pokorny Ferenctől (poky2@freemail.hu), Érdről kaptuk azt az értesítést, hogy honismereti és városszépítő egyesületük igyekszik felkutatni valamennyi érdi származású hősi halott sírhelyét, s ugyanakkor számon tartja a községben eltemetett magyar katonákat is. Felhívta a figyelmünket Mercz István sírjára, aki 21 évesen tűzharcban sebesült meg Érd-Kakukkhegyen 1944. december 6-án és a községben hunyt el.
Sírját halálának szemtanúja, egy ma már idős hölgy, mindmáig hűségesen ápolja az érdi központi temetőben. Mercz István nem szerepel a honvédségi nyilvántartásokban, sírkeresztjére neve alá csak annyi van írva: "élt 21 évet".
Ugyancsak Érden vesztette életét egy bajtársi összetűzés során vitéz Györgyfalvai András zászlós (anyakönyvezve Lajosként van) és járőrtársa Veres Károly őrvezető. (Ők sem szerepelnek a veszteségnyilvántartásokban.)
Köszönjük Pokorny úr értesítését és várjuk a hozzátartozók jelentkezését. (További részletekért kattintson a címre.)

Felhívás sírgondozásra

2010-01-23 08:01:24
Egy testvérszervezetünk, a Had- és Kultúrtörténeti Egyesület  felhívását támogatólag tesszük közzé:
"2010. május 30-án a Magyar Hősök Napját szeretnénk összekötni egy fontos eseménnyel. Ennek lényege, hogy ezen a napon délelőtt 10.00-kor mindenki, aki csatlakozik a felhívásunkhoz, felkeres egy a lakóhelyéhez közeli hadisírt, és kigyomlálja, felássa, rendbe teszi. Demonstrációnkkal azt szeretnénk elérni, hogy legalább egy napra minden sír rendben legyen, és kerüljön rá egy szál virág.
A csatlakozási szándékot kérjük jelezni a szerkesztoseg.hke@gmail.com címre!
A   részletekről az érintetteket levélben értesítjük!
Had- és Kultúrtörténeti Egyesület"

Megemlékezés a málenkij robotról Bonyhádon

2010-01-06 09:01:34
Szép ünnepség keretében emlékeztek meg január 5-én a Bonyhádról kényszermunkára hurcoltak szomorú sorsáról a város patinás evangélikus gimnáziumában. A megemlékezést a Német Kisebbségi Önkormányzat szervezte. Az emlékbeszédeket kórusmuzsika és filmvetítés követte. Az ünnepségen virággal köszöntötték a málenkij robot még életben lévő túlélőit.
 

Ismeretlen katonák síremlékavatása Füzéren

2009-12-03 03:12:25
A Füzéri Várvédő Egyesület rendezésében síremlékavató ünnepséget tartottak december 5-én a község temetőjében.
A részletes meghívót ld. a címre kattintva.

Késik a központi katonatemető felavatása Dercenben

2009-11-27 11:11:05
Mély csend övezi a beregi Dercenben létrehozott központi magyar haditemető átadási időpontját. A már messziről látható gigantikus kereszt és az alatta lévő sírkert elkészült, de az egyes ukrán körökben tapasztalható ellenérzés miatt a létesítmény felszentelése késik.
(Részletek a címre kattintva.)

Sírokat gondozott a Gárda

2009-10-28 01:10:50
Nem tisztünk a napi politika hullámain lovagolni, de a hadisírgondozással kapcsolatos ügyeket élénk  figyelemmel kísérjük. Így akadtunk a Magyar Gárda portálján egy példamutató kezdeményezésre:

 

Egy igazi katonahős méltatlan állapotban lévő sírjának sírjának rendbetétele Geszten. 
(Részletekért kéretik a címre kattintani.)

Konferencia a málenkij robotosokról Kárpátalján

2009-11-18 09:11:24
 "65 évvel ezelőtt történt" címmel november 20-21-én konferencián és ünnepségen emlékeztek meg Beregszászon és Szolyván a sztalinizmus kárpát-medencei magyar és német áldozatairól.

 

A konferencia s az emlékünnepség a program szerint zajlott le, amit az influenzával kapcsolatos politikai és médiahisztéria sem volt képes megzavarni.
(A részletes program a címre kattintva olvasható.)

Új adatok a temesvári hadifogolytáborról

2009-11-07 12:11:03
Cech Vilmos jóvoltából új információkat kaptunk az egykori temesvári fogolytáborról, ahol több ezer honfitársunk lelte halálát, elsősorban az 1945 tavaszán dúló tífuszjárvány következtében. Budapesti kutatótársunk a romániai Művelődés c. folyóirat ezévi 10. számára hívta fel figyelmunket, amely Boér Jenő tanulmányának keretében 116 T  fogoly nevét közli. 1945.január 24-e és április 7-e között temettek el őket az újkissodai városrész temetőjében. Emléküket nyár óta obeliszk őrzi.
Oldalak: 0 1 [2] 3 4 5 6 7

Bemutatkozás

Köszöntjük az olvasót a Háborús Keresőszolgálat honlapján. Szolgálatunk 2007. január 1-jén alakult azzal a céllal, hogy a már meglévő állami és társadalmi intézmények, szervezetek munkáját kiegészítve, azokkal együttműködve, közvetlen kutatást, nyomozást, adatgyűjtést és adatközvetítést végezzen a XX. század háborús eseményei során eltűnt, elhunyt személyek után. Érdeklődésünk középpontjában természetesen a magyar katonák és polgári lakosok állnak, de ugyanolyan fontosnak tartjuk az egyéb nemzetiségű személyek tudomásunkra jutott adatainak közreadását is.

Munkánkban számítunk a hadtörténészek, helytörténészek, önkormányzatok, iskolák és parókiák segítségére, valamint mindazok önzetlen támogatására, akik a kutatáshoz, illetve a fellelt sírok gondozásához anyagilag is hozzá tudnak járulni.

„Hova tűnt a sok virág?” Keressük meg őket, együtt, az Önök segítségével!Dr. Bús János
a hadtudomány kandidátusa
Dr. Havasi János
újságíró

Partnerek:

Kerékpáros alakulatok a Magyar királyi honvédségben
 

Munkamódszerünk

Szolgálatunk elsőként azokat szólítja meg, akik eltűnt hozzátartozójukról szeretnének megtudni valamit. Akiket keresünk
Közreadjuk azoknak a kárpát-medencei és európai katonasíroknak az adatait, amelyekben névvel azonosítható magyar hősi halottak nyugszanak. Természetesen igyekszünk minél több új adatot közzétenni. Hozzátartozókat keresünk
Igyekszünk a lehető legteljesebben közreadni a tudomásunkra jutott jeltelen sírok helyét,. Ismeretlen katonák.

Külön cím alatt tudatjuk majd a sikeres kereséseket, hiszen ez szolgálatunk legfontosabb célja.

Több ezer korabeli fotóval és jelenlegi fényképfelvétellel gazdagítjuk a szöveges adatbázist. Elsőbbséget élveznek a csak nekünk küldött fotók.
Megjelentetünk olyan szöveges és később mozgóképes történeteket, amelyek jellemzően láttatják a háborúban történt eseményeket és esetleg segítséget nyújthatnak az elvesztett hozzátartozójukat keresőknek. Történetek ( Videók)
Közkinccsé tesszük történészek, helytörténészek, egyesületek kutatási eredményeit. Kutatósarok

Ugyanígy láthatók majd honlapunkon háborús bajtársi, kegyeleti jellegű közlemények, felhívások.
Honlapunkon megtalálhatók lesznek a hadisírgondozással, hadiárvasággal, kárpótlással, kegyeleti jogokkal, a nemzetközi hadijoggal kapcsolatos legfontosabb jogszabályok.

Szolgálatunk egyik fontos célkitűzése, hogy - amennyiben ennek anyagi alapjait meg tudjuk teremteni - kegyeleti utazásokat szervezzünk és vezessünk egykori háborús harcterekre, gyűjtő- és hadifogolytáborok helyére. Utazások
A már meglévő állami és társadalmi szervezetek munkájának segítése, kiegészítése érdekében szívesen indítunk és menedzselünk közösségi mozgalmat az elhagyott hadisírok gondozására, kegyeleti helyként való megőrzésére. Sírgondozás
Munkánkat önkéntes, non-profit alapon, pályázati és szponzori pénzek felhasználásával végezzük.