Aktuális

Solymár külterületén elesett magyar és német katonák

2009-03-03 03:03:38
Dobay Pál esztergomi olvasónktól, helytörténésztől kaptuk az alábbi levelet, amelyben a Solymáron eltemetett magyar és német katonákról tudósít bennünket. Köszönjük segítségét!
"Solymáron 1991. nyarán Seres István nyd. közigazgatási dolgozótól kölcsön kaptam a község külterületén 1945. febr. hóban elesett, majd 1948. decemberében exhumált és az itteni köztemetőben újra eltemetett II. világháborús magyar és német katonák jegyzékét, valamint e sírok vázrajzát. Ez alapján közlöm az itt nyugvó magyar katonák adatait az alábbi megjegyzésekkel: 1. A porladási idő elteltével valamennyi egyes sír és a háromból kettő tömegsír megsemmisült, illetve rátemetés révén lett újra hasznosítva. 2. A harmadik tömegsírt az 1990-es évek elején - bekerítve, emlékművel megjelölve és gondozva - még láttam, s német- és magyar sírkutatóknak jelentettem. 3. A szóban lévő egyes- és tömegsírok hozzávetőleges helyét érdeklődés esetén készséggel megmutatom. 4. Fenti elesettek minden bizonnyal a Budáról 1945. febr. 11/12-én kitört védősereghez tartoztak, s menekülés közben érte őket a halál ill. a kivégzés. A közölt időpontok valószínüleg az eltemetésre vonatkoznak."

Egy 17 éves katona (Czemmel Ferenc) nyomában a Délvidéken

2009-02-20 04:02:06
Nemrég levelet kaptunk Martin Czemmeltől, a németországi Epfenbachból. Czemmel úr 1944 őszén eltűnt öccsét,  Czemmel  Ferencet keresi, aki 1927-ben Nagykovácsiban született és 1944 őszén tűnt el a háborúban. Kutatásunk és a kereső újabb levelei nyomán közel járunk a  tragikus sorsú 17 éves fiatalember utolsó heteinek megismeréséhez, és talán sírhelyének azonosításához.

2010. május 27-én fontos levelet kaptunk Martin Czemmeltől, amely levélben fotót is küldött. Ebből egyértelműen kiderül, hogy Czemmel Ferencet államközi egyezmény alapján a német hadseregbe sorozták be.
Ez új irányt szab egész eddigi kutatásunknak.
(Részletek a címre kattintva.)

Apokaliptikus képek a doni hadműveletről

2008-12-01 03:12:23
Erdős László kántortanító, leventeoktató önként jelentkezett a frontra. Karpaszományos őrmesterként szolgált az erdélyi bevonulás, a doni tragédia és a felvidéki utóvédharcok idején. az egri 20.k.ho. kötelékében. Miután minden járműtípusra érvényes jogosítvánnyal rendelkezett, rendszeresen teljesített szállító és futárszolgálatot is a harcálláspontok között. Nem csupán fegyverét, hanem fényképezőgépét is állandóan magánál tartotta, így több ezer, felbecsülhetetlen értékű fotót hagyott örökül unokájára, Bagó Zoltánra. Keresőszolgálatunk néhány hete került kapcsolatba a Budapesten élő régiségkereskedővel, aki hozzájárult, hogy szolgálatunk, illetve a Sírjaik hol domborulnak? c. testvérműsorunk közöljön a felvételekből. (A riport december 2-án, 15.00-kor került adásba az m1-en.) Szolgálatunk közvetítésével Bagó Zoltánnal felvette a kapcsolatot a Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatója is.
(További fényképek megtekintéséhez kattintson a címre Fotók c. oldalunkra.)

Zsidó munkaszolgálatosok sírjait keressük

2008-12-01 04:12:07
Új, nagy valószínűséggel perdöntő adatokat kaptunk Székely Andrástól a kijev-kurinyovkai zsidó temetőről, ahol magyar munkaszolgálatosokat is temettek el 1942-43-ban.
Andrew Sanders
(Székely András) Kanadából, Torontóból kereste meg Szolgálatunkat, mert információi szerint édesapja, Dr.Székely László rimaszombati ügyvéd kisegítő munkaszolgálatosként Kijevig jutott el a tragikus doni visszavonulás során, s az ottani magyar hadikórházban hunyt el 1943. április 14-én. Eltemetésének körülményeit a család nem ismeri, s ezért kérték segítségünket. Sanders úr feltételezte, hogy édesapja tömegsírban van eltemetve.
  Az érdekes nyomozás részleteinek megismeréséhez kattintson a címre.)

Harctéri fotók családi archívumból - rejtély azért maradt

2009-01-04 05:01:47
Az ünnepek alatt két érdekes fényképet kaptunk Havasi Ádám olvasónktól.  "Sajnos a pontos helyszínt nem sikerült kiderítenem csak annyit, hogy a képeket dédnagyapám: Szimán László készítette valószínűleg a Donnál, a fejfákon látható dátum alapján 1942-ben. A többi kép tanúsága szerint gyors fegyvernemi alakulatnál szolgált" - írta kísérőlevelében.A fejfákon olvasható  két katonát sikerült azonosítanunk.Hozzátartozóik jelentkezését várjuk. (A részletekért kattintson a címre.)

Drámai visszaemlékezés a moldáviai Benderi láger-poklára

2008-11-20 03:11:32
"Alulírott Szilágyi József Magyaró Maros megye 190-es házszám 76 éves nyugdíjas. A tv-ben láttam, hogy önök várják azokat az információkat, hogy hol vannak magyar honvédek eltemetve. Azért úgy gondoltam én is megírom az én családom sorsát."

(A folytatáshoz kattintson a címre.)

Fontos hírek Temesvárról

2008-12-10 11:12:01
A temesvári Heti Új  Szó főszerkesztője, Makkai Zoltán az alábbi fontos tudósítást küldte:
Tegnap hozott be  egy temesfüzesi (FIBIS) olvasónk - egy adatot egy honvéd (?)sírról, amelyet évtizedek óta, a falu (nagyon kevés számú) katolikus közössége gondoz. LINTÚR LÁSZLÓ szakaszvezető végső nyughelyéről van szó, aki a   szabadkai (?) tüzérezredben szolgált. A  adatközlő - BOC MÁRIA, FIBIS 321. szám. elmondása szerint a súlyosan megsebesült katonát a falubeliek (néhány napon át) elhunytáig  gondozták copie montres és tragikus története mai napig és a helybéliek emlékezetében. Ők úgy tudják, hogy három gyermekes családapa volt az elhunyt, Szabadka környékéről és az elmúlt évtizedek alatt senki sem kereste fel a sírt a hozzátartozók közül. Lehet, hogy nem tudnak róla? Magam részéről megígértem, hogy amint alkalmam lesz "felgöngyölítem" a szálat és a HETI ÚJ SZÓ-ban közzé tesszük a történetet, de ez valószínüleg Szabadkára és környékére nem jut el.
Egy újabb keletű, számomra is örömteli, kezdeményezésről is tájékoztatom ezúton.(A Felhívás megjelent a HÚSZ dec.5.-i számában) Maroknyi lelkes kezdeményező (Radó János vezetésével, nevéhez kötődik a temesvári fogolytábor helyszínét megörökítő emlékmű megvalósítása) a temesvár-fratélia-i temetőben nyugvó 116 magyar (honvéd) fogoly végső nyughelyét kívánja megjelölni az utókor számára. Az emlékmű megépítését jövóre tervezik és a HETI ÚJ SZÓ BARÁTI KÖR együttműködik ez ügyben a kezdeményezőkkel, lapunk pedig természetesen rendszeresen tájékoztat róla.
Tisztelettel: Makkai Zoltán
 

Szlovák vadászok segítségkérése magyar honvédek ügyében

2008-12-10 11:12:47
Molnár Attila olvasónk a kért Szolgálatunktól segítséget öt magyar katona azonosításához:
"Az elmúlt napokban egy szlovákiai vadászbarátom (vadászfórumunkon keresztül) kéréssel fordult a magyar vadászokhoz.Levelében tájékoztatott bennünket, hogy egy szlovákiai településen  öt magyar katona földi maradványait tartalmazó sír van, melyet rendbe kívánnak hozni, és ezzel méltó emléket kívánnak állítani az elhunytaknak.,Nem tudnak az elhunytakról semmit, csak amennyit a mellékelt levelükben leírnak. Kérnek segítséget az esetleges adatok megszerzéséhez.
Molnár Attila"
( Részletek a címre kattintva.)

Zagyvapálfalván elesett orosz harcos sírját keressük

2008-12-03 09:12:11

Szabó József olvasónk levelét tesszük közzé, segítséget kérve egy   Zagyvapálfalván elesett  szovjet katona sírjának megtalálásához.

Íme az eredeti levél: louis vuitton borse imitazioni perfette

"Здравствуйте, Йожеф!

 Я ищу место захоронения погибшего 25.12.1944 в деревне Zagyvapalfalva Витрук Лука Павлович ( 1910 года рождения ).

Можете ли Вы помочь?

 С уважением, Витрук Ирина

 Hozzátartozói keresik a Zagyvapálfalván elesett katonát Vitruk Luka Pavlovicsot (1910-ben született).

Nekem inkább Oroszországból jönnek keresések az ottani televízióműsor kapcsán , de mivel egyedül, mindenféle segítség nélkül próbálkozom, sajnos kevés sikerrel . 

Tisztelettel: Szabó József

Ezúton is kérjük a zagyvapálfalvaiak szíves segítségét!

Nyomozás egy német hegyivadász családja után Sárvártól Oberstdorfig

2008-11-21 02:11:05
Néhány héttel ezelőtt bélelt borítékot kézbesített a posta az MTV Sírjaik hol domborulnak? szerkesztőségébe. Benne döbbenetes "ajándék": egy irattárcában két német katona zsoldkönyve és halotti azonosítója. Sárvárról küldte egy néző, akinek nagyapja temette el Nádasdon a harc közben elesett hegyivadászokat. A család 64 évig őrizte a holttestek körül talált replicas bolsas dokumentumokat. Most úgy gondolták, a hadisírokkal foglalkozó műsor szerkesztőiben van leginkább bizalmuk - ők biztosan meg fogják keresni a hozzátartozókat. Így is történt. Noll Katalin szerkesztő-riporter rövid idő alatt kinyomozta Anton Haneberg Oberstdorfban élő fiait.


A Sírjaik...stábja november 18-án át is adta a dokumentumokat a családnak. (A másik katona hozzátartozóinak keresését szakértők bevonásával folytatjuk. Katonakönyvét átadtuk a Német Hadisírgondozó Népi Szövetség képviselőinek.)
A megrázó riportot november 25-én, kedden 15.00-kor sugározta az MTV Sírjaik hol domborulnak? c. műsora.
A történet teljes részleteiben, fotókkal illusztrálva, hamarosan honlapunkon is olvasható lesz.

Felavatták a brjankai emlékművet

2008-11-14 01:11:23
Végre felavatták a Luganszk megyei (Donyec-medence) Brjanka város határában lévő hadifogoly- rolex replica és málenkij robotos temető felavatását, amelyet eredetileg március 14-ére terveztek volna a magyar és ukrán államelnök jelenlétében.  Fotó: militaria.hu)
Bár a budapesti sajtó csak a vereckei emlékmű körüli problémákat említette, a Kárpátokban felépíteni tervezett honfoglalási emlékhely elleni galiciai tiltakozás nyilvánvalóan kihatott a másik ünnepi eseményre is. Így hiába készült el a fő szponzor, Szunai Miklós alapítványa és mások áldozatos anyagi hozzájárulásával a brjankai síremlék, felavatásával várni kellett, hiszen Sólyom László köztársasági elnök a két  ünnepi eseményt  március idusán szerette volna összekapcsolni. Végül a az államelnök egyik helyszínre sem utazott ki,  így november  6-án Szekeres Imre honvédelmi miniszter avatta fel a brjankai emlékművet.

Eredeti képek a donyeci munkatáborokból

2008-03-17 10:03:10
Megrázó, felkavaró, elgondolkodtató... Ez a legkevesebb, amit mondhatunk azokról az eredeti lágerképekről, amelyek Havasi Dezsőné Frank Irén iratgyűjtőiből kerültek elő nemrég. Ő maga csaknem öt teljes esztendőt töltött a Donyec medence két lágerében, Szpartakban és Kantarnában. (A képen jobbfelől Frank Irén, mellette bácskai rabtársa Resch Paula 1946-ban.) A részletek elolvasásához kattintson a címre, a 25 kép a Fotók menüpontban látható.)
 

Húzó György Nagybácsán eltemetett honvéd rokonait keressük

2008-10-25 04:10:20
Nemrég levelet kapott a Sírjaik hol domborulnak? szerkesztősége Győrből, Fekete Gyulától:
"1945 március végén haladt át a front falunk, Nagybácsa területén.(...)  A harcokat követő napok egyikén kimentünk a temetőbe nagyapám sírjához, akit mintegy 2 héttel korábban temettünk el. Ő volt az utolsó halott a faluban a szovjet bevonulás előtt. 
A sír mellett egy új sírt találtunk. A síron egy hevenyészetten összetákolt keresztet láttam, valahonnan a közelből kivágott fából elkészítve. A fakérgét tekintve cseresznye vagy hasonló kérgű fából készült, közepén egy rész simára volt faragva, ceruzával volt ráírva a név:
Húzó György.
(A részletekért kattintson a címre.)

Két ismeretlen zentai honvéd sírja Kapospulán

2008-10-15 09:10:02
A Dombóvárral nyugatról szomszédos Kapospula temetőjében két ismeretlen - a falubeliek szerint zentai illetőségű - magyar katona holtteste nyugszik.
Sírjukat évtizedek óta ápolja a helybeli Márkus-család. A történetre a gyermekként szemtanú Visnyei Ferencné hívta fel a Sírjaik hol domborulnak? c. műsor szerkesztőinek figyelmét.
Október 15-én felkerestük a helyszínt, a részletek a címre kattintva olvashatók. A riportot hamarosan láthatják az MTV Sírjaik.. c. magazinjában.

Biharpüspöki leventék a frontvonalban

2008-10-25 04:10:31

  

A következőkben időutazást tehetünk a biharpüspöki Antal Bélával, akit 1944. áprilisában az utolsó ifjoncok között soroztak be katonának. A tanár úr frontkatona volt a legelkeseredettebb utolsó ütközetekben, majd évekig tartó orosz fogságban próbálta ki másodszorra is, hogy milyen olcsó az ember élete háború idején. Katonatörténeteiből egy század sorsa bontakozik ki.

(A részletekhez kattintson a címre. Balla Tünde és Villányi Zoltán riportját az MTV "Sírjaik hol domborulnak?" c. műsorának honlapján videón is megtekinthető.)

Keressük Pribek Istvánt

2008-10-20 07:10:52
Bajtársaival készült csoportkép alapján keressük Pribek Istvánt (Somogyszentmiklós, 1908. november 4.), aki 1944. augusztus 5-én Kiskanizsára vonult be, majd az erdélyi frontra vezényelték. Utolsó lapját Kolozsvár-Torda térségéből írta családjának 1944. október elején, valószínűleg sebesülten.


 A legfelső sorban jobbról az első Pribek István.  Kérjük, aki felismeri hozzátartozóját, jelentkezzen.
(A részletek olvasásához kattintson a címre.)

Helyszini riport a bukivnai magyar katonasírokról

2008-09-24 10:09:47
Az MTV Sírjaik hol domborulnak? c. műsorának tudósító ungvári kollégák október 1-jén tértek vissza Bukivnából (régi nevén Bukowna), ahol a közelmúltban magyar katonasírokat találtak. Sterr Attila szerkesztő-riporter szolgálatunknak elmondta, hogy részletesen kikérdezték a mintegy 100 lelkes kis falu helytörténészét és idős lakosait a 64 évvel ezelőtt történt eseményekről.
Mint kiderült, a falu lakói tudtak a sírokról, tehát a csontok nem a kápolna alapjainak kiásása, hanem célzatos régészeti feltárás eredményeként kerültek felszínre. (A Kijevi Rusz nyomait keresik a régészek a  több éve épülő templom környezetében, és a falusiak kérésére kutatták meg a haditemető helyét is.)
Mint kollégáink megtudták, a nagy esőzések miatt nem lehetett folytatni a sírok feltárását, s ezért bukkantak egyelőre csak 10 magyar katona földi maradványaira. A helybeliek készek lennének saját temetőjükbe is befogadni a magyar hősi halottakat, sőt a sírok ápolásáról is gondoskodnának, ha valaki finanszírozná az újratemetést. (A magyar fél terve egyelőre az, hogy a csontok a majdan létrehozandó beregi Dercen község központi katonatemetőjébe kerülnek.)
 
A részletek és a Bukownában eltemetett, illetve környékén 
elesett katonák névsorának megismeréséhez kattintson a címre.

Ismeretlen magyar hadiözvegy képe Galiciában

2008-04-07 09:04:01
A Háborús Keresőszolgálat és az MTV Sírjaik hol domborulnak? c. műsorának stábja - Bús János, Debreceni Mihály, Havasi János - április 2-a és 6-a között ismét Galiciában próbált elesett magyar honvédek nyomára jutni. Ezúttal a Stanislaw (Ivano Frankivszk) és Kolomea közti területet jártuk be, de a mostoha időjárási viszonyok ellenére eljutottunk Hoszow-ba (Goshiv) és Dolinára is, nemzetiszínű szalaggal megjelölve a magyar sírokat. Grabicz-ban, Ottyniában, Oslavi Bijeliben, Oslavi Czarneban, Berezov Sredniben, Luczkiban és Iwanowcén jártunk még sikerrel, de adatokat gyűjtöttünk Glebokában, Chlebiczin Lesniben, Targovicán és Deljatinban is. A már korábban bejárt temetőkben is gyertyát gyújtottunk és nemzetiszínű szalagot helyeztünk el: Mikuliczynben, Körösmezőn, Havasalján, Sadzavkában.
Megrendítő élmény volt, amikor Oslavi Czarnéban egy idős asszony egy később hősi halált halt magyar katonától kapott képet nyújtott át nekünk:


A képen egy magyar parasztasszony látható kisgyermekkel - a magyar honvéd családja. Kérjük, aki felismeri hozzátartozóját, jelentkezzen szolgálatunknál! A kép hátoldalán a nehezen olvasható tábori postaszám(?): HpT 5(?)97
Az alábbi képen látható Kondruk-családtól kaptuk a fotót:  


Részletes beszámolónkat hamarosan közzétesszük. Számos fényképfelvételt máris közlünk a Fotók rovatban. A kép kinagyított változatának megtekintéséhez kattintson a címre.

Katonák földi maradványai kerültek elő Vágsellyén

2008-10-01 11:10:21
Izsóf Róbert vághosszúfalui (Felvidék, Szlovákia) olvasónk értesített bennünket arról, hogy szeptember 23-án Vágsellyén (Sal'a) az ún.  Vecsei-oldalban földmunkák közben klockor kopior katonák csontvázára bukkantak és gépfegyverek valamint gránátok is előkerültek. Az idősebbek elmondása szerint ezen a helyen magyar katonákat is temettek el a háború végén.

A Háborús Keresőszolgálatról a Kossuth Rádióban

2008-10-12 08:10:57
Vasárnap, október 12-én este 22.30-kor Bús Jánossal és Havasi Jánossal, a Háborús Keresőszolgálat alapítóival  beszélgetett Pálfi Balázs riporter az MR1-Kossuth Rádió Esti beszélgetés című félórás műsorában. Téma: eltűnt magyar katonák az európai hadszíntéren.A felvétel ysl taschen fake az MR-Kossuth Rádió honlapján néhány napig még meghallgatható.
Oldalak: 0 1 2 3 [4] 5 6 7

Bemutatkozás

Köszöntjük az olvasót a Háborús Keresőszolgálat honlapján. Szolgálatunk 2007. január 1-jén alakult azzal a céllal, hogy a már meglévő állami és társadalmi intézmények, szervezetek munkáját kiegészítve, azokkal együttműködve, közvetlen kutatást, nyomozást, adatgyűjtést és adatközvetítést végezzen a XX. század háborús eseményei során eltűnt, elhunyt személyek után. Érdeklődésünk középpontjában természetesen a magyar katonák és polgári lakosok állnak, de ugyanolyan fontosnak tartjuk az egyéb nemzetiségű személyek tudomásunkra jutott adatainak közreadását is.

Munkánkban számítunk a hadtörténészek, helytörténészek, önkormányzatok, iskolák és parókiák segítségére, valamint mindazok önzetlen támogatására, akik a kutatáshoz, illetve a fellelt sírok gondozásához anyagilag is hozzá tudnak járulni.

„Hova tűnt a sok virág?” Keressük meg őket, együtt, az Önök segítségével!Dr. Bús János
a hadtudomány kandidátusa
Dr. Havasi János
újságíró

Partnerek:

Kerékpáros alakulatok a Magyar királyi honvédségben
 

Munkamódszerünk

Szolgálatunk elsőként azokat szólítja meg, akik eltűnt hozzátartozójukról szeretnének megtudni valamit. Akiket keresünk
Közreadjuk azoknak a kárpát-medencei és európai katonasíroknak az adatait, amelyekben névvel azonosítható magyar hősi halottak nyugszanak. Természetesen igyekszünk minél több új adatot közzétenni. Hozzátartozókat keresünk
Igyekszünk a lehető legteljesebben közreadni a tudomásunkra jutott jeltelen sírok helyét,. Ismeretlen katonák.

Külön cím alatt tudatjuk majd a sikeres kereséseket, hiszen ez szolgálatunk legfontosabb célja.

Több ezer korabeli fotóval és jelenlegi fényképfelvétellel gazdagítjuk a szöveges adatbázist. Elsőbbséget élveznek a csak nekünk küldött fotók.
Megjelentetünk olyan szöveges és később mozgóképes történeteket, amelyek jellemzően láttatják a háborúban történt eseményeket és esetleg segítséget nyújthatnak az elvesztett hozzátartozójukat keresőknek. Történetek ( Videók)
Közkinccsé tesszük történészek, helytörténészek, egyesületek kutatási eredményeit. Kutatósarok

Ugyanígy láthatók majd honlapunkon háborús bajtársi, kegyeleti jellegű közlemények, felhívások.
Honlapunkon megtalálhatók lesznek a hadisírgondozással, hadiárvasággal, kárpótlással, kegyeleti jogokkal, a nemzetközi hadijoggal kapcsolatos legfontosabb jogszabályok.

Szolgálatunk egyik fontos célkitűzése, hogy - amennyiben ennek anyagi alapjait meg tudjuk teremteni - kegyeleti utazásokat szervezzünk és vezessünk egykori háborús harcterekre, gyűjtő- és hadifogolytáborok helyére. Utazások
A már meglévő állami és társadalmi szervezetek munkájának segítése, kiegészítése érdekében szívesen indítunk és menedzselünk közösségi mozgalmat az elhagyott hadisírok gondozására, kegyeleti helyként való megőrzésére. Sírgondozás
Munkánkat önkéntes, non-profit alapon, pályázati és szponzori pénzek felhasználásával végezzük.