Aktuális

Első világháborús temető felújítása Veszprémben

2012-05-30 08:05:53

 A HM Katonai Hagyományőrző és Hadisírgondozó Osztály és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közös projektben újíttatta föl az Alsóvárosi első világháborús  temető hősi parcelláját. A 350 sírból álló parcella felújítási programja egy évet vett igénybe és mintegy 24 millió forintból valósult meg. A parcella ünnepélyes átadására 2012. május 27-én, a Magyar Hősök Emlékünnepén került sor. . (Forrás: www.hadisir.hu)
További fotókért kattintson a címre.

taschen replica

Öt magyar katona emléktáblája Sándoriban (Ostratice SK)

2011-12-18 12:12:45
Május 11-én, a szlovákiai Ostraticében (Sándori, Nyitra megye), ünnepélyes külsőségekkel felavatták öt magyar hősi halott emléktábláját a helyi temetőben. A fő érdem a helyi és magyarországi vadászoké - Jozef Herz, Takács Frigyes és Török Henrik uraké - akik hírül adták, hogy Ján Podoba polgármester szeretné megállapíttatni az 1945 január végén a falu határában elesett és a temetőjükben közös sírba eltemetett magyar katonák személyazonosságát.A HM Katonai Hagyományőrző és Hadisírgondozó Osztálya  segítségével ez sikerült is. Kaposváron, a temetkezési Vállalatnál elkészült a szép emléktábla, amelynek költségeit a HM finanszírozta. Az avatáson megjelent és beszédet mondott a pozsonyi magyar nagykövet, Balogh Csaba is.
(Előzmények és további fotók a címre kattintva.)

Öt honvéd újratemetése Rudkinóban

2012-04-21 09:04:31
Öt magyar honvéd lelt  örök nyugalomra 2012. április 13-án a rudkinói  katonai gyűjtőtemetőben.  A doni visszavonulás során távolabbi orosz falvakban elesett katonák újratemetési szertartására honvédelmi küldöttség utazott ki Voronyezs megyébe.
 
Az öt honvéd közül hármat sikerült azonosítani: Éder Lajos és Joó János somogyi, Baumgartner Ödön Veszprém megyei volt. (A részletekért kattintson a címre.) 

Hozzátartozók jelentkezését várjuk

2012-03-01 02:03:51
Fehér Endre olvasónk kérését tolmácsoljuk, kivételesen ebben a rovatban:
"Tisztelettel kérem, jelentkezzenek az alább felsorolt személyek családtagjai, rokonai, ismerősei vagy bajtársai.
Kökény József ejtőernyős főhadnagy
Kisújbánya, 1913. 11. 23. an. Schobert Mária, lakhely: Zombor, Pécs
elesett: 1944. 11. 19. isaszegi harcokban
Spolarich Károly rep. honvéd
Dávod, 1921. 08. 25. an. Spolarich Ilona
elesett: 1944. ápr. 13. Magyarországon, légiharcban lelőtték
Szüts Károly rep. tizedes
Budapest, an. Pajer Mária elesett: 1944. 11. 28. Bátaapátinál szovjet légvédelem lelőtte.
Az ő nevük azon a II. világháborús pécsi emlékművön szerepel, melyet köztéren elsőként állítottak az országban. Kérem, akinek van fényképe, küldjön nekem egy másolatot, hogy nekrológgal emlékezhessünk meg róluk. Köszönettel: Fehér Endre"

Doni kiállítás Párkányban

2012-01-22 09:01:10
Szép helyi kezdeményezéssel és a környékbeli relikvia-gyűjtők összefogásával értékes és látványos doni kiállítás nyílt január 20-án a párkányi Városi Múzeumban. Bréda Tivadar tűzoltóparancsnok és Juhász Gyula múzeumigazgató a  Felvidékről besorozott magyar katonák doni harcainak kívánt e tárlattal emléket állítani. Dicséretes módon a kezdeményezés elnyerte a párkányi polgármester és helyettesének támogatását is.

A megnyitón személyes hangú beszédet mondott Schmittné Makray Katalin, a magyar hadisírgondozás fővédnöke, míg Szakály Sándor hadtörténész rövid korrajzot adott a szép számú érdeklődőnek. A kiállítás március közepéig tekinthető meg. (További képekért kattintson a címre.)

Új hivatalos keresőportál: hadisir.hu

2012-01-09 07:01:21
Örömmel tudatjuk, hogy immár a nyilvánosság számára is elérhető a Honvédelmi Minisztérium Katonai Hagyományőrző és Hadisírgondozó Osztályának honlapja, a www.hadisir.hu címen. Régi adósságát törleszti ezzel a honvédelmi vezetés, hiszen az HM különböző intézményeiben töménytelen mennyiségű értékes adat halmozódott fel az elmúlt évtizedekben, de ezek csak a kutatók vagy az adatbázisok hollétének ismerői számára voltak elérhetők. Hende Csaba miniszter már első beszédében hitet tett a hadisírgondozás új alapokra helyezése, így az adatok nyilvánossága mellett, s ezt a nemes célt nem utolsósorban az év végén megindított és napról napra bővülő honlap hivatott szolgálni. Érdemes rákeresni!

Kutatóút a Don-kanyarban

2011-10-31 11:10:20
Október 20-27. között hét fős kutatócsoport járt a Don-kanyarban.Bús János, Győri Gábor, Havasi János, Kiss Balázs, Máté László, Puskás Béla és Üveges Gábor különböző szervezeteket, intézményeket, vállalatokat képviselt, de céljuk  közös volt: a négynapos autóutat magában foglaló rövid hét alatt a lehető legtöbb fronthelyszínt, emlékhelyet felkeresni a Don-kanyarban, valamint Galíciában és Nyugat-Ukrajnában.
(A  beszámoló a címre kattintva olvasható. A fotókat Győri Gábor és Havasi János készítette.)

Egy felvidéki repülőgépszerelő kutatóútja a Donyec-medencében

2011-07-04 10:07:03
Sikeresen hazaérkezett Luganszk megyéből LEHOTAI ALADÁR, aki a Rimaszombat környéki falvakból elhurcolt honfitársaink nyomait  kutatta Ukrajnában.


A  Gömör megyei Uzapanyiton élő, de Pöstyénben dolgozó repülőgépszerelő az interneten szerzett luganszki ukrán  barátai,  Volomigyir és Andrej Lavrinenko segítségével elképesztő pontossággal azonosította be otthoni térképein az egykori Vorosilovgrádtól (ma Luganszk) dél-nyugatra eső munkatáborok helyét. Június 30-án saját pénzén a helyszínre utazott, hogy térképeinek adatait a valósággal szembesítse. Naponta küldte izgalmas tudósításait majd fényképeit, amelyek a címre kattintva olvashatók, illetve láthatók. A fotók és műholdképek sorozata Fotók rovatunkban tekinthető meg.

Katonasírokat gondoz a Magyar Gárda Tök község határában

2011-09-23 08:09:06
A Magyar Gárda helyi kapitánya, Alkay Zoltán értesített bennünket, hogy rendszeres emléktúráik alkalmával több katonasírra is találtak a budai kitörés helyszínén, Tök község határában.
 E sírokat rendszeresen gondozzák, így Árvay László hadnagy és három bajtársa sírhelyét is. (Részletek Történetek rovatunkban.)
 

Kazahsztáni lágerek nyomában

2011-07-19 12:07:33
A kazahsztáni Karagandai Egyetem kezdeményezésére - az asztanai magyar nagykövetség segítségével  kétfős kutatóexpedíció indult július 29-én a kazak lágervilág feltérképezésére. Egyik célpontjuk a hírhedt női GULAG, az "Alzsir" emlékhelyének fölkeresése volt, ahol magyar nők is raboskodtak.  Halmy Kund és Havasi Dániel fölkereste a Karaganda melletti Karlag lágerrendszer maradványait és emlékhelyeit.

Munkájukat  jelentős személyes segítséget nyújtott  nyújtott a karagandai egyetem rektora, Nurlan Dulatbekov történészprfesszor, aki három értékes kiadvánnyal  látta el a magyar kutatókat. A kéthetes kutatóút során  számos fotó- és videófelvétel készült, amelyek közül a szerzők engedélyével honlapunkon is közlünk majd néhányat.

 

Magyar katonák emlékműavatása Zólyombúcson

2011-06-26 05:06:52


Három magyar hősi halott katona, az 1945-ben ott eltemetett Bella Imre, Iliás János és Petrasovics Lóránt emlékművét avatják fel június 28-án 11 órakor a felvidéki Zólyombúcson. Az ünnepséget a rimaszombati Bástya Egyesület rendezi.

Bényi József őrvezető nyomdokain Galiciában

2011-06-12 11:06:57
Az MTV népszerű műsorvezetőjének, Bényi Ildikónak nagypapája, Bényi József 1944.május 16-án halt hősi halált a Galiciában, Runguri környékén, a Zanoga-magaslatért dúló harcokban.
 
A család még annak idején értesítést kapott a Vöröskereszttől, de mind az értesítés, mind az azt követő hadtörténeti adatbázisok ellentmondásos adatokat tartalmaztak. 2011. június 7-én Bényi Ildikó, Debreceni Mihály és Havasi János útnak indult, hogy a helyszínen próbálja meg a lehető legpontosabban meghatározni Bényi őrvezető sírhelyét.(A folytatáshoz kattintson a címre.)

Hősi halott hovédek emlékezete Tordánál (Detrehemtelepen)

2011-06-15 01:06:19

Detrehemtelepen, 2011. június 4-én a helyi református templomban, majd a református temetőben emlékeztek az Aranyosegerbegy határában zajló csatában elesett és a detrehemtelepi református temetőben eltemetett 60 honvédre. (A részletekért kattintson a címre.)

Újabb családi kutatóút: Varga Imre Dnyepropetrovszkban

2011-06-12 10:06:05
Örömmel állapítjuk meg, hogy mind többen használják ki az internet által biztosított lehetőséget, s tesznek kísérletet a II.világháború során eltűnt hozzátartozójuk sírjának felderítésére és személyes fölkeresésére.
Így tett Varga Imre is, aki azonos nevű nagypapájának állított emléket Dnyepropetrovszkban 2010. augusztusában. Története a Történetek c. rovatunkban olvasható. Köszönjük tájékoztatását!

A Szovjetunió hadifogolytáborainak jegyzéke

2010-06-27 06:06:16
Olvasóink családi kutatásainak elősegítése érdekében Történetek c. rovatunkban közöljük a Szovjetunió hadifogolytáborainak jegyzékét. (Forrás: Magyar hadifoglyok a Szovjetunióban, Moszkva, főszerk. Varga Éva Mária). Régi adóssága ez a hadisírkutatásnak, mivel a www.hadifogoly.hu c. honlap csak a lágerszámokat adja meg, azok földrajzi helyét nem. Egyszersmind tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy Történetek   rovatunkban megkezdjük az Orosz Föderáció területén lévő, a magyar adófizetők pénzén 1997-2003 között felújított hadifogolytemetők leírását és megközelítésének lehetőségét.

Hol vannak a donyeci szénmedence lágertemetői? Közöljük a listát!

2010-05-24 09:05:27
Rendkívül fontos dokumentum került birtokunkba az Ukrán Háborús Emlékeket Gondozó Állami Bizottság jóvoltából: a donyeci szénmedencét kitöltő két megye, Luganszk  (Vorosilovgrád) és Donyeck (Sztalino) lágertemetőinek listája, pontos helymeghatározással.


 Csehily József
pécsi kutatótársunk önzetlen segítsége révén igen jól halad az ukrán szöveg fordítása, így folyamatosan közzé tesszük a szomorú emlékű Donbássz  hadifogoly- és kényszermunka-táborainak jegyzékét. Ha lehetőségeink engedik, az 1945-1949 közötti eltemetések helyét térképen is jelezzük majd.
(A leírást keresse Történetek rovatunkban.)
Időközben dr.Holló József, a HIM főigazgatója jóvoltából megkaptuk az általuk lefordított táborjegyzéket is, amelyet a Hadtörténeti Intézet munkatársainak munkáját megkönnyítendő honlapunk Történetek rovatában szintén közzéteszünk.

Élő bajtársait keresi egy debreceni tüzér

2011-03-08 12:03:54

Filep László /Radir / keresi, azon bajtársait, akik még élnek , és a debreceni 17. tábori tüzérosztály 2.üteg /tábori szám L.121/ alakulatban teljesítettek szolgálatot.
Cím:4032  Debrecen Németh László u. 4

Fontos weboldal munkaszolgálatosokról

2010-12-23 09:12:44
Halasi László kutatótársunk jóvoltából egy rendkívül érdekes honlapra hívjuk fel olvasóink figyelmét. Elsősorban a zsidó munkaszolgálatosok sorsát kutatók nyerhetnek ahttp://www.tm-it.co.il/avodat-kfiya/show_item.asp?levelId=65072&itemType=0

weboldalról értékes információkat.

Magyar katonasírok Liptóban

2010-12-10 10:12:27
Egy Párkányban (Sturovó SK) élő tűzoltó őrnagy - a helyi tűzoltóság parancsnoka -, Bréda Tivadar jóvoltából több értékes fotót kaptunk a Liptó környéki Vazsec német katonai temetőjében, illetve a Priblyna nevű határrészben föllelhető magyar katonasírokról.


Mint a HKSZ-hez írt levelében Bréda Tivadar jelezte, nagypapája Sztarij Oszkolnál veszett el a II. világháborúban, így családi indíttatásból is kutatja a magyar katonasírokat. Pryblinán a szlovák partizánok végezték ki a magyar katonákat. Bréda úr levelének olvasásához kattintson a címre, a fényképek a Fotók rovatunkban láthatók.

Családi kutatóút a Donyec-medencében

2010-11-21 06:11:52
Az utóbbi időben örvendetesen megszaporodtak a családi kutatóutak. A távolságok ma már áthidalhatók.
Ezúttal Mackei István és öccse, Sándor helyszíni kutatásának eredményét adjuk közre. Nagyapjuk az 1049-es munkás zászlóalj táborában raboskodott a Sztalino megyei Mikitovkában. 1945. július 8-án hunyt el és a lágerhez közeli Micsurino falu rabtemetőjében temették el.
Mackei istván 2010 nyarán a helyszínen járt és a helyi lakosok segítségével sikerült azonosítania a láger és a temető helyét.
(A dokumentumok eléréséhez kattintson a Történetek rovatcímre)
Oldalak: 0 [1] 2 3 4 5 6

Bemutatkozás

Köszöntjük az olvasót a Háborús Keresőszolgálat honlapján. Szolgálatunk 2007. január 1-jén alakult azzal a céllal, hogy a már meglévő állami és társadalmi intézmények, szervezetek munkáját kiegészítve, azokkal együttműködve, közvetlen kutatást, nyomozást, adatgyűjtést és adatközvetítést végezzen a XX. század háborús eseményei során eltűnt, elhunyt személyek után. Érdeklődésünk középpontjában természetesen a magyar katonák és polgári lakosok állnak, de ugyanolyan fontosnak tartjuk az egyéb nemzetiségű személyek tudomásunkra jutott adatainak közreadását is.

Munkánkban számítunk a hadtörténészek, helytörténészek, önkormányzatok, iskolák és parókiák segítségére, valamint mindazok önzetlen támogatására, akik a kutatáshoz, illetve a fellelt sírok gondozásához anyagilag is hozzá tudnak járulni.

„Hova tűnt a sok virág?” Keressük meg őket, együtt, az Önök segítségével!Dr. Bús János
a hadtudomány kandidátusa
Dr. Havasi János
újságíró

Partnerek:

Kerékpáros alakulatok a Magyar királyi honvédségben
 

Munkamódszerünk

Szolgálatunk elsőként azokat szólítja meg, akik eltűnt hozzátartozójukról szeretnének megtudni valamit. Akiket keresünk
Közreadjuk azoknak a kárpát-medencei és európai katonasíroknak az adatait, amelyekben névvel azonosítható magyar hősi halottak nyugszanak. Természetesen igyekszünk minél több új adatot közzétenni. Hozzátartozókat keresünk
Igyekszünk a lehető legteljesebben közreadni a tudomásunkra jutott jeltelen sírok helyét,. Ismeretlen katonák.

Külön cím alatt tudatjuk majd a sikeres kereséseket, hiszen ez szolgálatunk legfontosabb célja.

Több ezer korabeli fotóval és jelenlegi fényképfelvétellel gazdagítjuk a szöveges adatbázist. Elsőbbséget élveznek a csak nekünk küldött fotók.
Megjelentetünk olyan szöveges és később mozgóképes történeteket, amelyek jellemzően láttatják a háborúban történt eseményeket és esetleg segítséget nyújthatnak az elvesztett hozzátartozójukat keresőknek. Történetek ( Videók)
Közkinccsé tesszük történészek, helytörténészek, egyesületek kutatási eredményeit. Kutatósarok

Ugyanígy láthatók majd honlapunkon háborús bajtársi, kegyeleti jellegű közlemények, felhívások.
Honlapunkon megtalálhatók lesznek a hadisírgondozással, hadiárvasággal, kárpótlással, kegyeleti jogokkal, a nemzetközi hadijoggal kapcsolatos legfontosabb jogszabályok.

Szolgálatunk egyik fontos célkitűzése, hogy - amennyiben ennek anyagi alapjait meg tudjuk teremteni - kegyeleti utazásokat szervezzünk és vezessünk egykori háborús harcterekre, gyűjtő- és hadifogolytáborok helyére. Utazások
A már meglévő állami és társadalmi szervezetek munkájának segítése, kiegészítése érdekében szívesen indítunk és menedzselünk közösségi mozgalmat az elhagyott hadisírok gondozására, kegyeleti helyként való megőrzésére. Sírgondozás
Munkánkat önkéntes, non-profit alapon, pályázati és szponzori pénzek felhasználásával végezzük.